logo

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu konkretnego dziecka poprzez zagwarantowanie mu wyżywienia, wykształcenia oraz opieki medycznej.Chcemy wyjść naprzeciw biedzie dlatego postaramy się zapewnić lepszy start życia dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. To akt solidarności gwarantujący dzieciom z Afryki pomoc finansową która umożliwi im rozwój osobisty i duchowy. Dzięki tej formie pomocy dzieci pochodzące z gorzej sytuowanych rodzin będą miały możliwość rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa.

Problem edukacji znajduje się dzisiaj w centrum wysiłków i starań wszystkich krajów świata mających świadomość, że zapewnienie odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju opiera się głównie na wiedzy. Dostęp do edukacji pozostaje prawdziwą nadzieją na lepszą przyszłość. Jednak miliony dzieci w Afryce są zupełnie pozbawione tej szansy.

Dlatego tak istotne i ważne jest, aby usuwać wszelkie bariery, które uniemożliwiają dostęp do szkoły lub do zdobycia wykształcenia zawodowego dla młodzieży w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem sierot, dzieci ulicy, dzieci niepełnosprawnych, dzieci naznaczonych wirusem HIV/AIDS a także dzieci z wielodzietnych rodzin.
Prawo dzieci do edukacji jest dla nas priorytetem.

CZAS TRWANIA ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ
Czas trwania adopcji jest nieokreślony. Trwa do momentu, ukończenia przez dziecko szkoły. Dzieci zaczynają swoją edukację w różnym wieku, dlatego nie ma określonego wieku ukończenia edukacji.

KOSZT ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ

 

Adopcja imienna

Miesięczny koszt adopcji wynosi 180 zł i dotyczy dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, zawodowej i technicznej. Opłata ta przeznaczona jest na wsparcie jednego konkretnego dziecka. Dzięki projektowi będziemy mogli zapewnić dzieciom wyżywienie, rejestrację urzędową – przygotowanie aktu urodzenia (wiele dzieci rodzi się poza szpitalami i nie posiada tożsamości!) opiekę medyczną, ubezpieczenie medyczne, opłaty szkolne, mundurki, przybory szkolne oraz podręczniki, które są obowiązkowe w każdej szkole. Osoba, która zaadoptuje dziecko, otrzyma jego historię i zdjęcie, a także przynajmniej raz w roku informację o aktualnej sytuacji dziecka.

 

Natomiast w Tanzanii, ku naszemu zaskoczeniu, bardzo droga jest edukacja. Poziom szkół państwowych jest na tyle niski, że Siostry po jego rozeznaniu zdecydowały, iż jedynie edukacja w szkołach prywatnych będzie efektywna. To bardzo częste zjawisko w krajach afrykańskich

 

Średnie zarobki osoby zatrudnionej (Wybrzeże Kości Słoniowej) na stałe (pełny etat) to 320 zł miesięcznie! Zdajemy sobie sprawę z tego iż całkowity koszt adopcji jest wysoki dlatego jest możliwość 3 różnych sposobów wsparcia dziecka:

 

60 zł miesięcznie – dziecko posiada 3 rodziców adopcyjnych

90 zł miesięcznie – dziecko posiada 2 rodziców adopcyjnych

180 zł miesięcznie – dziecko posiada tylko jednego rodzica adopcyjnego

 

Adopcja bezimienna polega na wsparciu najbardziej potrzebującego dziecka w danym momencie. To siostry decydują, któremu dziecku potrzebne jest wsparcie. Projekt ten nie zakłada przydzielenia konkretnego dziecka. Pieniądze z adopcji bezimiennej przeznaczane są na leki, wyżywienie, konsultacje medyczne itp. Miesięczny koszt adopcji jest dowolny.

KONTAKT

telefon

telefon

+48 693 633 377

znacznik mapy

adres

ul. Kraszewskiego 21 Otwock, Polska

  • WKS: 15 1750 0012 0000 0000 3780 8008
  • Główne: 60 1750 0012 0000 0000 3780 7877
  • Tanzania: 27 1750 0012 0000 0000 3780 8083
  • Kenia: 31 1600 1462 1080 0089 3000 0002
  • Indonezja: 11 1750 0012 0000 0000 4117 5532

Dołącz do nas