Boże Atelier

W Anivorano nie ma bieżącej wody. Lokalna ludność korzysta ze studni powierzchniowych, które szybko wysychają. Szpital potrzebuje wody, bez której pomoc chorym będzie niemożliwa.

 

Rozpisując projekt budowy szpitala nie byliśmy przygotowani na ten wydatek. We wcześniejszych ustaleniach woda miała być dostarczona od państwowego dystrybutora wody i prądu JIRAMA. Niestety zła sytuacja ekonomiczna kraju oraz klęski żywiołowe doprowadziły do zniszczenia ciągów kanalizacyjnych, a w konsekwencji miasteczko pozbawiono wody. Obecnie mieszkańcy korzystają z niewielkich studni bądź rzeki.

 

Prosimy o pomoc w wybudowaniu studni głębinowej z osprzętem hydraulicznym przy budującym się szpitalu dla niedożywionych dzieci i kobiet będących w ciężkiej sytuacji materialnej.

 

EnglishPoland